Skydeaften

På grund af faldende aktive skytter på 15 m banen, har vi valgt at, aflyse mandag som vores faste skyde aften

Der vil blive sendt sms ud til de skytter der har været aktive de sidste 6 måneder, samt opslag på vores facebook side, om hvornår der vil være åben for skydning.

Airsoft Challenge afholdes som planlagt hver onsdag aften, hvis ikke andet er aftalt.