Våbeneftersyn

Der bliver afholdt våbeneftersyn lørdag den 26/11-22. Fra kl. 10 til 12. Alle med SKV2 har mødepligt.

Der vil være mulighed for at skyde på 15m banen i dette tidsrum.

Og selvfølgelig kaffe/the på kanden.

Har du ikke mulighed for at komme til våbeneftersyn den dato, så tag kontakt til Kim på 28782632.